Kontakt

Warszawa

WTS Rzecznicy Patentowi
Witek, Śnieżko i Partnerzy

Al. Szucha 16 lok. 16,
00-582 Warszawa,

tel.: (+4822) 506 92 90 (91),
fax: (+4822) 82 69 807,

e-mail: warszawa@wtspatent.pl

Adres korespondencyjny w Warszawie:
patenty:
ul. Tamka 34/25,
00-355 Warszawatel.: (+4822) 82 95 584,
fax: (+4822) 82 69 807
znaki towarowe:
skr. poczt. 18,
02-796 Warszawa 138tel.: (+48) 605 854 994,
fax: (+4822) 823 94 20,