Nasz Zespół / Zespół od A do Z

Anna Szajna

mgr prawa, polski rzecznik patentowy

Ukończyła studia na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Anna odbyła również aplikację rzecznikowską w ramach kursu organizowanego przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych w Warszawie. Ukończyła studia w Podyplomowym Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest polskim rzecznikiem patentowym, posiada również uprawnienia do występowania przed Urzędem Europejskim ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

W Kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi pracuje od 2015r. Zajmuje się sprawami dotyczącymi znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Posługuje się językiem angielskim.