Nasz Zespół / Zespół od A do Z

Artur Mohl

Jest adwokatem niemieckim, założycielem „Rechtsanwaltskanzlei Mohl” – kancelarii partnerskiej grupy WTS.

Urodził się w Krakowie, od 1985 roku mieszka w Monachium. Absolwent Wydziału Prawa Ludwig Maximilians-Universität München. Po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu państwowego wpisany na listę adwokatów w Niemczech. Pracował dla największych Banków w Niemczech, DZ BANK we Frankfurcie nad Menem oraz Hypovereinbank w Monachium. Prowadzi własną kancelarię w Monachium, od 2005r. wchodzącą w skład grupy WTS. Szczególną troskę poświęca reprezentowaniu interesów Polaków w Niemczech. Posiada, poza wiedzą merytoryczną, duże doświadczenie sądowe, obejmujące kilkaset procesów. Między innymi z powodzeniem reprezentował klientów przed Najwyższym Sądem Pracy BAG w Erfurcie. Jest adwokatem uprawnionym do reprezentowania stron przed najwyższymi sądami krajowymi (OLG). Zdobył uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego przy sądzie krajowym w Monachium. Jest adwokatem niemieckim, założycielem „Rechtsanwaltskanzlei Mohl” – kancelarii partnerskiej grupy WTS. Zakres jego działalności obejmuje przede wszystkim prawo gospodarcze, prawo pracy oraz prawo karno-skarbowe.