Nasz Zespół / Zespół od A do Z

Dominik Skoniecki

Specjalista, magister inżynier elektronik

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka i Inżynieria Komputerowa. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w międzynarodowej korporacji Wincor Nixdorf jako ekspert ds. bankowych urządzeń samoobsługowych, biorąc udział w licznych wdrożeniach nowych i istniejących technologii na rynkach polskiej bankowości i handlu detalicznego oraz w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących urządzeń samoobsługowych przeznaczonych dla tych rynków.  Odpowiadał za merytoryczne i techniczne wsparcie oraz koordynację działań licznych działów firmy.

W warszawskim oddziale Kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi zajmuje się merytoryczną weryfikacją tłumaczeń opisów patentowych z dziedziny mechaniki, elektroniki i oprogramowania.