Nasz Zespół / Zespół od A do Z

dr hab. Rafał Latajka

Jest tłumaczem i konsultantem naukowym kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi, dr hab. chemii.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim i rozpoczął studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół korelacji między konformacją roztworu a chemiczną i biologiczną aktywnością związków organicznych. Specjalizuje się w zastosowaniach technik spektroskopowych w badaniu równowagi między konformerami w roztworze. Jest współautorem wielu międzynarodowych publikacji oraz autorem kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych. W 2001 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora chemii, a w roku 2009 habilitację. W latach 2003-2004 jako stypendysta europejskiego programu wymiany młodych doktorów im. Marii Curie brał udział w realizacji programu badawczego na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Neapolu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej. Posługuje się biegle językiem angielskim, posiada również dobrą znajomość języka rosyjskiego i włoskiego. Zajmuje się tłumaczeniem tekstów z dziedziny chemii bioorganicznej, organicznej, farmacji oraz spektroskopii molekularnej.