Nasz Zespół / Zespół od A do Z

dr Honorata Czapińska

Jest tłumaczem w kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi, dr nauk biologicznych w zakresie biochemii.

Ukończyła studia wyższe w Instytucie Biochemii Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując tytuł magistra z zakresu biotechnologii. Jej praca licencjacka i magisterska zostały napisane w języku angielskim i stanowiły podstawę artykułu przeglądowego opublikowanego w European Journal of Biochemistry. Uzyskała certyfikat „Advanced Certificate in the Principles of Protein Structure using the Internet” Uniwersytetu w Londynie. Stypendystka programu ERASMUS, w ramach którego studiowała na Uniwersytecie w Getyndze (Niemcy). Podczas studiów doktoranckich odbyła kolejne staże, ponownie w Getyndze, oraz na Uniwersytecie w Troms (Norwegia). W roku 2004 uzyskała w Instytucie Biochemii Uniwersytetu Wrocławskiego stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii. Jej studia doktoranckie były częściowo finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Otrzymała kilka nagród, w tym Nagrodę Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego (1998), wyróżnienie im. W. Mozołowskiego podczas XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (2000) oraz Stypendium dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004). Jest autorem wielu prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują analizę struktur białkowych, krystalografię rentgenostrukturalną oraz badanie mechanizmów oddziaływań pomiędzy białkami. Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim, posiada również dobrą znajomość języków rosyjskiego i francuskiego.