Nasz Zespół / Zespół od A do Z

dr inż. Jan Rodriguez

Jest tłumaczem w kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi, dr inż. nauk biologicznych w zakresie biochemii.

Urodzony w Mexico City (Meksyk), ukończył studia uzyskując tytuł magistra inżyniera na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Po studiach dyplomowych został przyjęty na studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Chemii i w 2001 roku uzyskał tytuł doktora za pracę poświęconą klonowaniu i badaniom własności jednego z białek przenoszących hormony. Po uzyskaniu stopnia doktora odbył staż naukowy w Instytucie Deutsches Krebsforschungszentrum (Heidelberg, Niemcy). Od 2002 roku jest adiunktem w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie. Zajmuje się badaniami molekularnych mechanizmów uzależnień lekowych oraz działania leków przeciwbólowych. Jest autorem wielu prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz kilkunastu doniesień na konferencjach naukowych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu zmian ekspresji genów, szczególnie w formacji jąder migdałowatych mózgu pod wpływem czynnego i biernego przyjmowania narkotyku (Rodriguez Parkitna JM et al., 2004, J. Neurochem. 91, 38-48). Posługuje się biegle językiem polskim, angielskim i hiszpańskim, posiada również dobrą znajomość języka francuskiego i katalońskiego.