Nasz Zespół / Zespół od A do Z

Karina Bartkiewicz

Asystentka

Karina jest studentką kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do warszawskiej grupy lokalnej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa.

Od marca 2015 roku, po odbyciu trzymiesięcznych praktyk, rozpoczęła pracę w kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi na stanowisku asystenckim. Do jej głównych obowiązków należy sporządzanie pism, korespondencja z klientami i urzędami, zarządzanie korespondencją, nadzorowanie terminów oraz realizacja zamówień na środki biurowe.

Posługuje się językiem angielskim.