Nasz Zespół / Zespół od A do Z

Marcin Ciuk

Jest tłumaczem w kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi, mgr biologii.

Wykształcenie podstawowe i średnie zdobył w Kanadzie, po powrocie do Polski uzyskał tytuł magistra biologii na Wydziale Fizjologii Bezkręgowców na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca magisterska dotyczyła zagadnień genetyki rozwoju osobniczego. Aktualnie kontynuuje rozpoczęte wcześniej badania i przygotowuje swoją pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół fizjologii komórki, metabolizmu oraz transkrypcyjnej i potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Posługuje się biegle językiem angielskim, francuskim oraz polskim.