Nasz Zespół / Zespół od A do Z

Michał Przyłuski

Aplikant rzecznikowski, mgr inż. informatyki

W Kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi Michał głównie zajmuje się tłumaczeniem walidacji patentów europejskich i weryfikacją takich tłumaczeń.

Ze względu na to, że zainteresowania naukowe Michała koncentrują się na informatyce oraz biotechnologii wspiera on partnerów w sprawach patentowych z tych dyscyplin. Ponadto, bierze on także udział w postępowaniach związanych z fizyką, elektroniką i mechaniką.

W roku 2010 Michał ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyki.

Michał studiował także biotechnologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadził badania związane z wzajemnym oddziaływaniem horyzontalnego i wertykalnego transferu genów w przypadku plazmidu bakteryjnego RA3, które umożliwiły mu zdobycie zarówno doświadczalnego, jak i teoretycznego, doświadczenia z zagadnieniami współczesnej biotechnologii.

Jest autorem lub współautorem około dziesięciu artykułów naukowych w języku angielskim związanych z optymalizacją wypukłą oraz teorią portfela.

Ponadto Michał posiada rozległą wiedzę z matematyki i fizyki.

Aktualnie Michał bierze udział w aplikacji rzecznikowskiej w PIRP i ma nadzieję podejść do EQE w 2019 roku.

Michał biegle włada językiem angielskim, ma też podstawową znajomość języka niemieckiego.