Nasz Zespół / Partnerzy uprawnieni do reprezentowania spółki

Andrzej Witek

Jest partnerem w spółce WTS Rzecznicy Patentowi, mgr inż. biotechnologii, polskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w ochronie wynalazków z zakresu farmacji, biotechnologii, mechaniki, nanotechnologii oraz w badaniach patentowych. Prowadzi również patentowe postępowania sporne przed UPRP, bierze udział w sporach sądowych związanych z naruszeniami patentów.

Ukończył studia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na kierunku biotechnologia. Jako stypendysta rządu włoskiego przygotowywał pracę magisterską na Uniwersytecie Bolońskim. Jej tematyka dotyczyła mikrobiologii mięsa oraz wpływu warunków produkcji i przechowywania na bezpieczeństwo zdrowotne produktu oraz projektowania systemu zarządzania produkcją. Pracował jako technolog oraz specjalista działów zarządzania jakością i rozwoju produktu zakładów przetwórstwa spożywczego. Posiada uprawnienia audytora wiodącego systemów zarządzania jakością oraz systemów branży żywnościowej. Zajmował się wdrażaniem systemów zarządzania, obecnie jest audytorem jednostki certyfikującej.

Uczestniczył w studium prawa patentowego organizowanym przez CEIPI w Londynie. Następnie, ukończył studia w Podyplomowym Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w ramach aplikacji rzecznikowskiej organizowanej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych w Warszawie. Przygotowuje się do zdobycia uprawnień europejskiego rzecznika patentowego. W 2007r. odbył szkolenie w kancelarii Boehmert & Boehmert na temat „Obtaining, Enforcement and Evaluation of Intellectual Property Rights in Europe”.

W kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi specjalizuje się w przeprowadzaniu badań patentowych oraz przygotowywaniem zgłoszeń patentowych w dziedzinie chemii farmaceutycznej, biotechnologii, mechaniki, nanotechnologii oraz opinii na temat naruszeń praw wyłącznych. Prowadzi również patentowe postępowania sporne przed UPRP, bierze udział w sporach sądowych związanych z naruszeniami patentów.