Nasz Zespół / Partnerzy uprawnieni do reprezentowania spółki

Anna Rożkowicz

Jest partnerem w spółce WTS Rzecznicy Patentowi, mgr inż. biotechnologii, polskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w ochronie wynalazków biotechnologicznych oraz badaniach patentowych.

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, na kierunku biotechnologia. Swoją pracę dyplomową zrealizowała w ramach międzynarodowego programu współpracy i wymiany studentów Sokrates, na Uniwersytecie w Ferrarze. Przeprowadzone tam badania zaowocowały kilkoma publikacjami. Słuchaczka Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Od 2002r. koordynowała prace wrocławskiej filii kancelarii. Uczestniczyła w studium międzynarodowego prawa patentowego, organizowanego przez CEIPI w Londynie. Jako stypendystka Rządu Brytyjskiego, ukończyła roczne, podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Własnością Intelektualną Uniwersytetu Londyńskiego Queen Mary. Wzięła udział w szkoleniu Washington Program 2007 dotyczącym prawa własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych. Odbyła staż w renomowanej kancelarii niemieckiej Boehmert & Boehmert w Monachium. Uczestniczyła w aplikacji rzecznikowskiej organizowanej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych w Warszawie. Przygotowuje się do zdobycia uprawnień europejskiego rzecznika patentowego. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z kancelarią WTS Rzecznicy Patentowi od roku 2002. Początkowo jako specjalista, aktualnie partner i rzecznik patentowy specjalizujący się w ochronie i komercjalizacji rozwiązań z dziedziny biotechnologii.