Nasz Zespół / Zespół od A do Z

dr Anna Grzelak

Jest partnerem w spółce WTS Rzecznicy Patentowi, dr nauk biologicznych, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w ochronie rozwiązań w dziedzinie biotechnologii, mikrobiologii, biologii molekularnej, farmacji, medycyny i weterynarii oraz w badaniach patentowych. Pani Anna Grzelak została zawieszona w wykonywaniu prawa do prowadzenia spraw spółki oraz prawa do reprezentowania spółki WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy.

Ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją mikrobiologii. Pracę doktorską przygotowała w Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk biologicznych ze specjalizacją w zakresie genetyki. Ukończyła także studia w Podyplomowym Studium Prawa Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła również aplikację rzecznikowską w ramach kursu organizowanego przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych.

Jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym, posiada również uprawnienia do występowania przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w sprawach dotyczących wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Przed dołączeniem do kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi przez siedem lat pracowała w dużej kancelarii patentowej w Warszawie.

W kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi specjalizuje się w ochronie rozwiązań w dziedzinie biotechnologii, mikrobiologii, farmacji, medycyny i weterynarii oraz w prowadzeniu badań patentowych.