Nasz Zespół / Partnerzy uprawnieni do reprezentowania spółki

dr inż. Anna Gdula

Jest partnerem w spółce WTS Rzecznicy Patentowi, dr inż. biotechnologii, polskim rzecznikiem patentowym, specjalizującym się w ochronie rozwiązań biotechnologicznych i farmaceutycznych oraz badaniach patentowych.

Ukończyła biotechnologię na Politechnice Wrocławskiej. Jej praca dyplomowa przygotowana w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu dotyczyła molekularnych i genetycznych metod identyfikacji nowych szczepów koagolazoujemnych gronkowców. Ukończyła z wyróżnieniem studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W trakcie ich realizacji, jako stypendystka rządu włoskiego, spędziła dwa lata na Uniwersytecie Bolońskim. Jej badania poświecone były mikrobiologii i biotechnologii mlecznych produktów spożywczych. Uczestniczyła w dwuletnim studium prawa patentowego organizowanym przez Centre d”Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) w Rzymie, przygotowuje się do zdobycia uprawnień europejskiego rzecznika patentowego. Odbyła również aplikację rzecznikowską w ramach kursu organizowanego przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych w Warszawie. Ukończyła studia w Podyplomowym Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2010 r. uczestniczyła w kursie dotyczącym tematyki Europejskiego i niemieckiego prawa patentowego, organizowanym przez kancelarię Vossius & Partner w Monachium. Od 2009 r. jest członkiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych (PIRP). Ponadto, uczestniczy w pracach Komisji Szkoleń i Komisji Międzynarodowej PIRP.

Od roku 2002 związana z kancelarią WTS Rzecznicy Patentowi. Początkowo jako konsultant naukowy oraz koordynator zespołu tłumaczy, aktualnie partner i rzecznik patentowy specjalizujący się w ochronie rozwiązań związanych z chemią, mikrobiologią i biotechnologią.