Nasz Zespół / Partnerzy uprawnieni do reprezentowania spółki

Rafał Witek

Jest partnerem i współzałożycielem spółki WTS Rzecznicy Patentowi, mgr inż. biotechnologii, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w ochronie i komercjalizacji wynalazków z dziedziny biotechnologii i farmacji oraz sporach patentowych dotyczących produktów farmaceutycznych

W 1996 r. ukończył biotechnologię na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1996/97 odbył podyplomowe studia poświęcone ochronie własności przemysłowej na Humboldt Universität w Berlinie. W 2003 r. uzyskał stypendium Fundacji Maxa-Plancka pozwalające na odbycie kilkumiesięcznego stażu badawczego w monachijskim Instytucie Maxa-Plancka Ochrony Własności Przemysłowej i Prawa Podatkowego. Jest autorem wielu publikacji i wystąpień poświęconych ochronie patentowej wynalazków z dziedziny biotechnologii i farmacji.

Po odbyciu aplikacji rzecznikowskiej, w 1999 został wpisany na polską listę rzeczników patentowych, a od roku 2004 jest wpisany na listę europejskich rzeczników patentowych. Pracę zawodową rozpoczął w 1997 w Biurze Ochrony Patentowej Politechniki Wrocławskiej. W latach 1998-2002 pracował w największym wówczas warszawskim biurze ochrony własności przemysłowej, początkowo jako specjalista, a następnie jako rzecznik patentowy, odpowiedzialny za sprawy dotyczące wynalazków z dziedziny biotechnologii i farmacji. W 2000 r. odbył praktykę w renomowanej monachijskiej Kancelarii Europejskich Rzeczników Patentowych Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser, a w roku 2015 w departamencie badań patentowych Europejskiego Urzędu Patentowego.

Od 2002 jest partnerem współzałożycielem w spółce WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy. Specjalizuje się w ochronie wynalazków z dziedziny biotechnologii i farmacji. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o unieważnienie patentów oraz sporach sądowych związanych z naruszeniami patentów dotyczących produktów farmaceutycznych (postępowania zabezpieczające, sprawy o naruszenie, sprawy o ustalenie braku naruszenia).

Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Instytutu Europejskich Rzeczników Patentowych, Licensing Executives Society Poland (LES Poland), EPLIT, Polskiej Grupy AIPPI oraz FICPI.