Zakres usług

Kancelaria

Spółka partnerska WTS Rzecznicy Patentowi jest kancelarią rzeczników patentowych świadczącą pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Spółka powstała w 2002 roku. Rzecznicy patentowi reprezentujący kancelarię są uprawnieni do występowania we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, zarówno przed polskimi sądami i organami administracyjnymi, jak również urzędami odpowiedzialnymi za ochronę własności intelektualnej na terenie Unii Europejskiej, tj. Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Spółka działa w Warszawie i we Wrocławiu. W roku 2004 uruchomione zostało biuro w Monachium.

Ze względu na profile zawodowe wspólników, kancelaria specjalizuje się od początku swojej działalności w prawnej ochronie własności przemysłowej z dziedziny biotechnologii, chemii, farmacji i medycyny oraz sprawach dotyczących znaków towarowych.

Zakres świadczonych usług obejmuje: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, rejestrację nowych odmian roślin, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej, prowadzenie postępowań zmierzających do unieważnienia wskazanego patentu lub znaku towarowego oraz wydawanie opinii na temat możliwości skutecznego przeprowadzenia takich postępowań. W sprawach dotyczących komercjalizacji własności intelektualnej spółka pomaga w zabezpieczaniu praw stron uczestniczących w negocjacjach handlowych oraz przygotowywaniu umów transferu technologii.

Współpracę z naszymi klientami rozpoczynamy zawsze od próby zrozumienia ich potrzeb oraz oczekiwań, dzięki czemu świadczone usługi mają charakter indywidualny i są zawsze dostosowane do specjalnych wymogów naszych klientów. Chcielibyśmy również przedstawić Państwu nasz zespół. Personel kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi wraz z jej rozwojem ulega stałemu poszerzeniu. Organizując i uczestnicząc w licznych szkoleniach stale dbamy o wzrost kompetencji naszych pracowników. Dzięki takiemu podejściu, tworzymy aktualnie największy zespół specjalistów działający na polskim rynku, zajmujący się ochroną wynalazków z dziedziny biotechnologii i farmacji. Staramy się nadążać za oczekiwaniami rosnącej grupy przedsiębiorstw innowacyjnych działających w Polsce, a nawet aktywnie uczestniczyć w ich rozwoju.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług wychodząc z przekonania, że Państwa sukces rynkowy przyczyni się również do powodzenia naszej kancelarii.