Zakres usług

RODO

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy z siedzibą pod adresem: ul. Tamka 34 lok. 25, 00-355 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108380, NIP: 5252251164, REGON: 015156450. Dane są przetwarzane w celu komunikacji, obsługi zapytań ofertowych lub rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1b lub/i art. 6 ust. 1c Rozporządzenia RODO 2016/679. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, poprawiania, modyfikacji, aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również prawo do żądania przeniesienia lub usunięcia danych z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Dane, których nie będziemy w żaden sposób przetwarzać, zostaną usunięte.  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.