Czym się zajmujemy

 • Kancelaria

  Spółka partnerska WTS Rzecznicy Patentowi jest kancelarią rzeczników patentowych świadczącą pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Spółka powstała w 2002 roku. Rzecznicy patentowi reprezentujący kancelarię są uprawnieni do występowania we wszelkich sprawach...

  Kancelaria
 • Znaki towarowe

  Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi pomaga swoim klientom we wszelkich sprawach proceduralnych i prawnych dotyczących zgłoszeń, postępowania, sprzeciwów, unieważnień i odwołań dotyczących polskich, europejskich i międzynarodowych znaków towarowych. Ponadto, współpracując z wieloma zagranicznymi kance...

  Znaki towarowe
 • Patenty i wzory

  Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi pomaga swoim klientom we wszelkich sprawach proceduralnych i prawnych dotyczących europejskich, międzynarodowych i polskich zgłoszeń, patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych. Ponadto, współpracując z wieloma zagranicznymi kancelariami, reprezentujemy naszych ...

  Patenty i wzory
 • Badania patentowe

  Decyzja o ochronie nowych rozwiązań technicznych za pomocą patentu lub o ich rynkowym wykorzystaniu powinna wynikać z dobrego rozeznania w aktualnym stanie techniki i istniejących prawach wyłącznych, należących do innych podmiotów....

  Badania patentowe
 • Ochrona przed zarzutem naruszania obcych praw wyłącznych

  Często w wyniku przeprowadzonych badań patentowych ujawnione zostaje poważne ryzyko konfliktu z prawami wyłącznymi należącymi do osób trzecich. Wnikliwa analiza porównawcza technologii będącej przedmiotem realizowanych prac rozwojowych z przedmiotem chronionym oraz zidentyfikowanymi prawami obcymi, ...

  Ochrona przed zarzutem naruszania obcych praw wyłącznych
 • Spory patentowe w farmacji

  Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy specjalizuje się w uslugach prawnych dotyczących identyfikowania i minimalizowania ryzyka patentowego związanego z wprowadzaniem na rynek produktów leczniczych. ...

  Spory patentowe w farmacji
 • Wsparcie procesu inwestycyjnego

  Świadczymy usługi doradcze dla podmiotów rozważających i realizujących inwestycje w przedsięwzięcia innowacyjne. Wykonując kompleksowy audyt dotyczący praw własności przemysłowej (IP due diligence) pomagamy inwestorom zidentyfikować i ocenić innowacyjność przedstawionej do zaopiniowania technologii....

  Wsparcie procesu inwestycyjnego
 • Inne usługi

  Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi pomaga swoim klientom we wszelkich sprawach proceduralnych i prawnych dotyczących szeroko rozumianej prawnej ochrony własności intelektualnej. Przede wszystkim świadczymy usługi związane z prowadzeniem postępowań przed odpowiednimi instytucjami krajowymi i zagranic...

  Inne usługi

Aktualności