Kontakt

Wrocław

WTS Rzecznicy Patentowi
Witek, Śnieżko i Partnerzy

ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław, Polska

Tel.: (+48 71) 346 74 30
Fax: (+48 71) 346 74 32

e-mail: wroclaw@wtspatent.pl