Kontakt

Monachium

WTS Rzecznicy Patentowi
Witek, Śnieżko i Partnerzy

Candidplatz 13 (5. OG)
81543 München, Germany

Tel.: +49 (089) 624 23 978
Fax: +49 (089) 624 23 979

e-mail: munich@wtspatent.pl