Munich

WTS Rzecznicy Patentowi
Witek, Śnieżko i Partnerzy

Candidplatz 13 (5. OG)
81543 München, Germany

Phone: (+4989) 624 23 978
Fax: (+4989) 624 23 979

e-mail: munich@wtspatent.pl