Warszawa

WTS Rzecznicy Patentowi
Witek, Śnieżko i Partnerzy

Al. Szucha 16 lok. 16
00-582 Warszawa

Phone: (+4822) 506 92 90 (91)
Fax: (+4822) 82 69 807

e-mail: warszawa@wtspatent.pl