Kontakt

Warszawa

WTS Rzecznicy Patentowi
Witek, Śnieżko i Partnerzy

Al. Szucha 16 lok. 16,
00-582 Warszawa, Polska

tel.: (+4822) 506 92 90 (91)
fax: (+4822) 82 69 807

e-mail: warszawa@wtspatent.pl

Adres korespondencyjny w Warszawie:
patenty:
Al. Szucha 16 lok. 16,
00-582 Warszawa
tel.: (+4822) 506 92 90
fax: (+4822) 82 69 807
znaki towarowe:
skr. poczt. 18,
02-796 Warszawa 138
tel.: (+48) 605 854 994
fax: (+4822) 823 94 20