Aktualności / 2019

Bezpłatne konsultacje z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy zaprasza na bezpłatne konsultacje oferowane w dniu 26 kwietnia 2019 roku z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

W godzinach 12.30 – 18.30 dr inż. Anna Gdula – partner kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi –  udzielać będzie pod numerem telefonu +48 607 554 612 nieodpłatnych telefonicznych konsultacji dotyczących ochrony wynalazków, zwłaszcza z dziedziny medycyny, biotechnologii, chemii i farmacji.

Ponadto, w godzinach 12.30 – 18.30 Agnieszka Śnieżko – partner kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi –  udzielać będzie pod numerem telefonu +48 605 854 994 nieodpłatnych telefonicznych konsultacji dotyczących ochrony unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych.