Aktualności / 2016

Seminarium „Diagnostic assays based on molecular markers. Discussion platform on patenting procedures”

W dniach 10-11 maja 2016 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) wraz z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) zorganizował seminarium pt.: „Diagnostic assays based on molecular markers. Discussion platform on patenting procedures”.

Celem seminarium było omówienie aktualnych problemów związanych z patentowaniem wynalazków dotyczących zastosowania markerów molekularnych w diagnostyce medycznej w Polsce i na świecie.

Pierwszy dzień seminarium odbył sią za drzwiami zamkniętymi i miał charakter roboczego spotkania ekspertów z EPO i UPRP. Eksperci dyskutowali na temat obowiązującej praktyki i metodologii rozpatrywania tego typu zgłoszeń w swoich urzędach.

Otwarte dla szerszej publiczności seminarium odbyło się drugiego dnia. Do udziału w nim zostali zaproszeni polscy przedsiębiorcy działający w branży biotechnologicznej i medycznej, przedstawiciele uczelni i jednostek naukowo-badawczych współpracujących z takimi przedsiębiorstwami a także rzecznicy patentowi dokonujący zgłoszeń patentowych w tych dziedzinach.

Spotkanie otworzyła Prezes UPRP, dr Alicja Adamczak a następnie swoje prezentacje przedstawili prof. Jan Lubiński ze spółki Read-Gene SA, rzecznicy patentowi i partnerzy z naszej kancelarii Anna Grzelak oraz Rafał Witek , eksperci z EPO Niels Stevnsborg, Jan Gabriels, Henrik Knudsen oraz eksperci z UPRP Małgorzata Kozłowska oraz Luiza Godecka.

W trakcie spotkania omówione zostały podstawowe kryteria zdolności patentowej stawiane rozwiązaniom bazującym na markerach molekularnych. Zaprezentowano najnowsze orzecznictwo w zakresie możliwości patentowania tego typu rozwiązań w zarówno Europie jak i w USA. Przedstawiono także informacje na temat komercjalizacji wynalazków dotyczących diagnostyki molekularnej oraz wpływu ostatnich zmian w prawie patentowym na rozwój przedsiębiorstwa działającego w obszarze biotechnologii.

W załączeniu przedstawiamy naszą prezentację.

WTS_presentation

Seminarium stanowiło doskonałą okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, przemysłu, rzecznikami patentowymi oraz ekspertami z EPO i UPRP.

Seminarium prowadzone było w języku angielskim.