Aktualności / 2009

WTS organizatorem konferencji dotyczącej ochrony wynalazków biotechnologicznych

Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi była organizatorem konferencji “Rozpatrywanie wynalazków biotechnologicznych przez Europejski Urząd Patentowy – wybrane zagadnienia. Wynalazki biotechnologiczne w polskim przemyśle.”, która odbyła się 30 września 2009 w Warszawie.

Konferencja przeznaczona była dla polskiego środowiska rzeczników patentowych, ekspertów z polskiego Urzędu Patentowego i osób zainteresowanych komercjalizacją rozwiązań z dziedziny biotechnologii.

Wzięli w niej udział praktykujący eksperci z EPO, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z ochroną rozwiązań biotechnologicznych w Unii Europejskiej. Rolę i zadania tej instytucji przedstawił p. Enrique Molina-Galán, dyrektor oddziału biotechnologicznego w Hadze. Procedurę zgłoszeniową przed EPO przedstawiła p. Kirsten Niebuhl-Eber. Wykład dotyczący praktycznych aspektów związanych z ochroną wynalazków opartych na komórkach macierzystych przedstawiła dr Sabine Novak-Giese, natomiast o ochronie wynalazków dotyczących systemów ekspresyjnych białek opowiedział dr Jakub W. Celler.

W drugiej części seminarium swoje doświadczenia w zakresie roli ochrony patentowej w rozwoju i komercjalizacji polskich wynalazków biotechnologicznych przedstawili naukowcy pracujący w polskich firmach biotechnologicznych: doc. dr hab. Jarosław Dastych prezes firmy Proteon Pharmaceuticals oraz założyciel i prezes firmy Bio-Tech Consulting dr Tadeusz Pietrucha.

Uczestnicy dyskusji wskazywali na rosnące znaczenie w codziennym życiu i postępującą złożoność innowacji biotechnologicznych. Wobec stopniowego wzrostu znaczenia patentów europejskich w Polsce, szczególnie interesująca była możliwość wymiany doświadczeń z przybyłymi na konferencję ekspertami z EPO. Bardzo interesujące były także wystąpienia przedstawicieli polskich firm innowacyjnych, którzy wnieśli do dyskusji swoją własną perspektywę spojrzenia na omawiane zagadnienia.

Prezentacje przedstawione podczas konferencji dostępne są do pobrania poniżej.


Do pobrania: