Nasz Zespół / Zespół od A do Z

Aleksander Kwiatkowski

Pan Aleksander Kwiatkowski jest konsultantem WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy we wszelkich sprawach związanych z wyceną i komercjalizacją własności przemysłowej

Doświadczenie zawodowe:

 • Współwłaściciel Action for Development of Research (biotechnologia) (2007-2012)
 • Właściciel Outsorcing Solutions (obecnie Itella(2006-20011)
 • A.T. Kearney, Partner, Prezes Zarządu (2005-2010)
 • Partner zarządzający IBM Business Consulting Services (2002 – 2005)
 • Członek zarządu IBM Business Process Outsorcing (2002 – 2005)
 • Partner zarządzający PricewaterhouseCoopers Consulting (1996-2002)
 • Członek Zarzadu, Dyrektor w Deloitte&Touche (1993-1996)

Doświadczenie doradcze:

 • Tworzenie i wdrażanie strategii wzrostu
 • Budowanie wartości firm
 •  Komercjalizacja innowacji i własności intelektualnej
 •  Rozwój organizacji
 •  Fuzje i przejęcia oraz programy integracji
 •  Optymalizacje działania, Strategie centrów usług wspólnych
 •  Międzynarodowe programy rozwoju przedsiębiorstw i branż
 •  Definiowanie strategii korporacyjnych
 •  Zarządzanie przedsiębiorstwami w skali międzynarodowej

Edukacja:

 •  Executive MBA na Uniwersytecie Illinois, Urbana Champagne
 • IESE AMP Program
 • Magister Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Warszawski
 • Magister Inżynier Telekomunikacji, Politechnika Gdańska
 • Różnorodne kursy w Harvard Business School i LSE

Ważniejsze publikacje:

 •  książka „Walka z Rekinami Biznesu”, EMKA 2009, współautor
 •  książka „Sukces w Niszach Rynkowych”, EMKA 2007, wpółautor