Nasz Zespół / Zespół od A do Z

dr hab. Marcin Drąg

Jest tłumaczem i konsultantem naukowym w kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi, dr inż. chemii.

Ukończył chemię środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbył studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Jego praca zatytułowana „Synteza, właściwości i struktura fosfonowych inhibitorów leucyloaminopeptydazy i katepsyny C” została wyróżniona Nagrodą Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz wygrała w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii organicznej organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Firmę Sigma-Aldrich. W czasie studiów magisterskich i doktoranckich odbył trzy staże zagraniczne na uczelniach we Włoszech, Austrii oraz Francji. Po obronie doktoratu odbył podoktorancki staż w instytucie naukowym Burnham, Institute for Medical Research (Kalifornia, USA), gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z rolą proteaz w cyklu komórkowym. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zespole Biochemii i Chemii Medycznej Politechniki Wrocławskiej. Jest autorem kilkunastu publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz zgłoszeń patentowych, a wyniki jego badań były prezentowane na kilkudziesięciu konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Posługuje się biegle językiem angielskim, posiada również dobrą znajomość języka włoskiego i francuskiego.