Nasz Zespół / Zespół od A do Z

dr inż. Beata Greb-Markiewicz

Jest tłumaczem w kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi, dr nauk chemicznych.

Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku Biotechnologia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Obecnie zatrudniona na etacie adiunkta w Zakładzie Biochemii Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Obroniła pracę doktorską pod tytułem „Poszukiwanie czynników zaangażowanych w proces infekcji i intoksykacji organizmu owada przez grzyby owadobójcze z rodziny Zoophtora i Paecilomyces” uzyskując tytuł doktora nauk chemicznych. W tym czasie brała udział w akcji nr 842 europejskiego programu COST: Biological Control of Pest Insects and Mites with Special Reference to Entomophthorales. Po doktoracie odbyła krótkoterminowe staże naukowe w Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico w Neapolu (Włochy) oraz Institutionen för växtvetenskap, Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych w Alnarp (Szwecja). Laureatka konkursu organizowanego przez Instytut Szwedzki na staż naukowy w Szwecji. Ostatecznie dwuletni staż naukowy odbyła w Institut für Allgemeine Zoologie und Endokrinologie na Uniwersytecie w Ulm (Niemcy). Prowadzone prace badawcze obejmowały poszukiwanie, izolację i charakterystykę niskocząsteczkowych metabolitów wtórnych produkowanych przez rośliny oraz grzyby, mogące zostać wykorzystanymi przez człowieka do celów leczniczych lub tez do zwalczania biologicznego owadów. Obecnie zainteresowania badawcze dotyczą charakterystyki wybranych białek należących do rodziny czynników transkrypcyjnych bHLH-PAS odpowiedzialnych za regulację transkrypcji białek istotnych dla życia i właściwego funkcjonowania owadów i ssaków. Zna biegle język angielski, komunikatywnie język niemiecki oraz w zakresie podstawowym język rosyjski. Ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.