Nasz Zespół / Zespół od A do Z

dr inż. Wojciech Frejtag

Jest tłumaczem w kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi, dr nauk biologicznych w zakresie biotechnologii.

Urodzony w Londynie, zdobył tytuł magistra inżyniera biotechnologii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej. Jego praca, zrealizowana na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Ludwig Maximilian w Monachium, dotyczyła projektowania inhibitorów peptydowych proteinaz. W 2001 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, prezentującą wyniki uzyskane w ramach badań przeprowadzonych w Instytucie Medycyny Molekularnej i Genetyki oraz na Wydziale Regulacji Genetycznej w Medical College, Georgia (USA). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na biologii komórki, w szczególności czynników transkrypcji szoku cieplnego oraz innych białek opiekuńczych, uczestniczących w procesach komórkowych, od wysoko uporządkowanych struktur, do degradacji białek i apoptozy. Jest autorem kilku publikacji naukowych w zagranicznych czasopismach (PNAS, JMB). Posiada biegłą znajomość angielskiego i niemieckiego oraz podstawową francuskiego i rosyjskiego. Zajmuje się głównie tłumaczeniem tekstów z zakresu biologii komórki i biotechnologii.