Nasz Zespół / Zespół od A do Z

dr Krystian Żygadło

Aplikant rzecznikowski, dr chemii

Ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ze specjalnością chemia fizyczna. Pracę doktorską wykonał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskał stopień doktora nauk chemicznych ze specjalnością chemia fizyczna i teoretyczna. Jest współautorem ośmiu artykułów naukowych w języku angielskim związanych z ciekłymi kryształami. Przed dołączeniem do zespołu kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi  przez ponad 4 lata pracował w Wrocławskim Centrum Badań EIT+ gdzie zajmował się planowaniem strategii ochrony wynalazków, zarządzaniem własnością intelektualną, edukacją pracowników z zakresu prawa własności przemysłowej, a także wyszukiwaniem i inicjowaniem nowych kierunków badań. Jest uczestnikiem aplikacji na rzecznika patentowego, prowadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych.

W kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi specjalizuje się w przeprowadzaniu badań patentowych oraz przygotowywaniem zgłoszeń patentowych w dziedzinie chemii, mechaniki, nanotechnologii, elektroniki.

Posługuje się językiem angielskim, ma też podstawową znajomość języka niemieckiego.