Nasz Zespół / Zespół od A do Z

Justyna Juszkiewicz

Asystentka, mgr inż. biotechnologii, specjalistka ds. postępowań patentowych

Ukończyła studia na wydziale chemii Politechniki Wrocławskiej na kierunku Biotechnologia. W trakcie studiów odbyła staż zagraniczny na uczelni w Belgii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Farmaceutycznym Zakładzie Naukowo-Produkcyjnym w Sosnowcu w dziale zapewniania i kontroli jakości oraz przy rejestracji produktów leczniczych.

We wrocławskim oddziale Kancelarii WTS rzecznicy patentowi pracuje od stycznia 2014 r., zajmuje się prowadzeniem korespondencji dotyczącej postępowań patentowych w kraju i za granicą oraz merytoryczną weryfikacją tłumaczeń opisów patentowych z dziedziny biotechnologii i farmacji.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.