Nasz Zespół / Zespół od A do Z

Marek Znamirowski

Jest tłumaczem i konsultantem w kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi, mgr inż. informatyki.

Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka, specjalność Systemy Mikroprocesorowe. Jako pracę dyplomową zaimplementował na procesorze sygnałowym z rodziny TMS320C6xx algorytm transformacji falkowej wykorzystywany do kompresji obrazów. Rozpoczął studia doktoranckie w Zakładzie Teorii Sygnałów Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, podejmując temat adaptacyjnej transformacji falkowej, będący rozwinięciem tematu pracy magisterskiej. Praca ta porusza zagadnienia z dziedziny przetwarzania obrazów, teorii informacji i architektury systemów mikroprocesorowych. Współpracował z firmą Faster Elektronik wykonującą układy elektroniczne dla Zakładów Automatyki Przemysłowej (ZAP S.A.) w Ostrowie Wielkopolskim. Brał udział w projektach związanych z inteligentnymi przetwornikami temperatury i ciśnienia oraz inteligentnymi siłownikami. We współpracy z projektantami układów elektronicznych, wykonywał oprogramowanie mikrokontrolerów, służące do odbierania i przetwarzania sygnałów z czujników pomiarowych i sterowania urządzeniami peryferyjnymi. W 1999 r. zdał egzamin: „Developing Applications with C++ Using the Microsoft Foundation Class Library” umożliwiający uzyskanie certyfikatu Microsoft Certified Professional. Zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem programów na komputery PC, jest autorem między innymi: multimedialnego programu edukacyjnego dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych; programu do trójwymiarowych projektów instrukcji i opakowań do zestawów klocków dla firmy COBI S.A.; licznych gier komputerowych we współpracy z firmą Fancy Bytes z Oberhausen i systemów bazodanowych, np.: programu wspomagającego rozliczanie środków z funduszy Unii Europejskiej ISPA dla Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Zajmował się również administracją sieci LAN z podłączeniem do Internetu oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem sieci (IITD we Wrocławiu). Wykonuje serwisy internetowe i intranetowe. Biegle posługuje się językiem angielskim. Posiada komunikatywną znajomość języka niemieckiego.