Nasz Zespół / Zespół od A do Z

Włodzimierz Motyl

Specjalista, magister inżynier mechanik

Jest specjalistą w spółce WTS Rzecznicy Patentowi, magister inżynier mechanik, programista maszyn cyfrowych.

Tłumacz z języka angielskiego.

Specjalizuje się w tłumaczeniach technicznych z dziedziny nauk technicznych, zwłaszcza: mechaniki, elektroniki, logistyki, budownictwa i pokrewnych. Współpracuje z rzecznikami patentowymi naszej kancelarii, sprawdza, weryfikuje i dokonuje korekt tłumaczeń opisów patentowych z różnych dziedzin.