Aktualności / 2020

Rzecznicy Patentowi WTS pomagają uzyskać ochronę patentową dla wynalazków Biotts, jednego z najprężniej działających biotechnologicznych startupów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Kancelaria WTS reprezentuje przed Urzędem Patentowym RP Biotts SA, biotechnologiczny startup z siedzibą we Wrocławiu, który zajmuje się opracowywaniem autorskich receptur oraz nośników leków. Spółka wykorzystuje przy tym unikatowe technologie produkcji, nowe podejście do procesów łączenia substancji oraz zaawansowanej wiedzy na temat komunikacji komórek między sobą i ich wzajemnych oddziaływań. Spółka ma już na swoim koncie trzy zgłoszenia patentowe dobrze ocenione przez UPRP w sprawozdaniach ze stanu techniki. 

Na początku 2019 r. zgłoszeniem  patentowym został objęty stworzony przez Biotts nośnik farmaceutyczny dla substancji czynnych, stanowiący fundament opracowywanej przez spółkę  technologii MTC-Y (Multifunctional Transdermal Carrier-Y). Technologia ta pozwala na coś, co do tej pory nie było możliwe w odniesieniu do większości farmaceutyków, a mianowicie na podawanie ich w nieinwazyjnej formie, np. z wykorzystaniem maści, żelu lub plastra. Dzięki MTC-Y możliwe staje się przenoszenie białek, przeciwciał, microRNA oraz substancji rozpuszczalnych w wodzie bezpośrednio przez skórę, bez wywoływania uszkodzeń białka. Nośniki te mogą znaleźć zastosowanie jako system transportujący dla powszechnie stosowanych leków onkologicznych, przeciwzapalnych i przeciwbólowych — pozwolą one nawet na 10-krotne zwiększenie ich skuteczności przy nawet 5-krotnym zmniejszeniu dawki; co więcej, nośniki takie posłużą do drastycznego zredukowania skutków ubocznych określonych farmaceutyków. Wykorzystanie możliwości oferowanych MTC-Y w szerokim spektrum terapii, w tym terapii antycukrzycowych, doprowadzi do znaczącego zaoszczędzenia kosztów i zwiększenia komfortu pacjentów. 

Również w pierwszym kwartale 2019 r. UPRP wydał wstępną pozytywną opinię na temat zdolności patentowej  na opracowany przez naukowców Biotts nośnik kosmetyczny, kompozycję kosmetyczną i zastosowanie kompozycji w kosmetyce. Nośnik substancji stworzony przez Biotts aktywnie wspomaga wchłanianie składników odżywczych do skóry i przyśpiesza jej regenerację. Przedmiotem kolejnego zgłoszenia patentowego, które zostało złożone przez Biotts jesienią 2019 r. w UPRP, jest natomiast maść miejscowo znieczulająca, która może być stosowana przed zabiegami wymagającymi obniżenia wrażliwości skórnej na ból (np. nakłucie, cewnikowanie). 

Osiągnięcia Biotts zostały już docenione w regionie, o czym dobitnie świadczy fakt, że Biotts został w ubiegłym roku laureatem Startup Session Elite podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój. Spółka uzyskała również szereg innych wyróżnień, w tym choćby I miejsce w kategorii „Startup” podczas BioForum w Łodzi, jak też drugie miejsce w konkursie Start-Up-Award organizowanym podczas Forum Innowacji w Tarnowie. 

W skład zespołu WTS reprezentującego Biotts wchodzą Justyna Juszkiewicz, Joanna Wawrzynów i Andrzej Witek.