Aktualności / 2020

WTS zapewnił ochronę patentową technologii, która może być wykorzystana do produkcji szczepionki na koronawirusa SARS-COV-2

Rzecznicy patentowi kancelarii WTS zapewnili ochronę patentową dla unikatowej w skali światowej technologii konstrukcji sztucznych (nie istniejących w naturze) konkatemerycznych białek  o genetycznie programowalnych funkcjach, która może posłużyć do uzyskania szczepionki przeciwko szczepowi koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującemu COVID-19 oraz leków-inhibitorów, zatrzymujących rozwój wirusa u zainfekowanej osoby.

Rzecznicy patentowi kancelarii WTS doradzali grupie badawczej prof. Piotra Skowrona w uzyskaniu międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku dotyczącego technologii uzyskiwania białek poliepitopowych (konkatemerycznych) za pomocą opracowanej w ramach projektu NCBR metody uporządkowanego powielania kodującego odcinka DNA oraz wektorów DNA do biosyntezy w/w białek. Opatentowany wynalazek – technologia opracowana w firmie biotechnologii molekularnej BioVenture Institute Sp. z o.o.nadaje się do wytwarzania ulepszonych szczepionek nowej generacji o podwyższonej skuteczności, w tym służących do zwalczania zakażeń wirusowych, bakteryjnych oraz komórek nowotworowych.

Technologia konstrukcji konkatemerycznych białek jest obecnie dalej rozwijana przez utworzoną w r. 2013 z udziałem naukowców spółkę Bioventures Institute Sp. z o.o. z Gdańska we współpracy z konsorcjum uczelni: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym , a jej  pomysłodawca prof. Piotr Skowron wraz z zespołem został zaproszenony do udziału w powołanym przez Unię Europejską konsorcjum ds. walki z koronawirusem. Planowane jest wykorzystanie technologii BVI do uzyskania szczepionki oraz rekombinantowego leku przeciwko szczepowi wirusa SARS-Cov-2 wywołującemu COVID-19.

Zakres doradztwa WTS obejmuje wsparcie w zapewnieniu międzynarodowej ochrony patentowej dla technologii konstrukcji konkatemerycznych białek, w tym przygotowanie i poprowadzenie postępowania w sprawie polskiego zgłoszenia patentowego, międzynarodowego zgłoszenia patentowego i europejskiego zgłoszenia patentowego oraz koordynację postępowań patentowych zmierzających do uzyskania ochrony patentowej w USA, Indiach, Japonii, Hong-Kongu i Chinach.

W skład zespołu projektowego WTS wchodzą Rafał Witek, Justyna Juszkiewicz oraz Andrzej Witek.