Zakres usług

Spory patentowe w farmacji

Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy specjalizuje się w uslugach prawnych dotyczących identyfikowania i minimalizowania ryzyka patentowego związanego z wprowadzaniem na rynek produktów leczniczych.

Nasz zespół przeprowadził wiele postępowań przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami, w sprawach o unieważnienie patentów oraz sprawach dotyczących naruszania patentów.

Dla zobrazowania naszego doświadczenia w tym zakresie, poniżej przedstawiamy listę wybranych spraw, w których reprezentowaliśmy strony uczestniczące w sporze patentowym dotyczącym produktu farmaceutycznego zawierającego określoną substancję aktywną:

Alendronate patent PL 195 272 – sprawa o unieważnienie, sprawa o ustalenie braku naruszenia

Venlafaxine patent PL 188 444 – sprawa o ustalenie braku naruszenia

Quetiapine patent PL 189 887 – sprawa o unieważnienie

Repaglinide patent PL 170 210 – sprawa o unieważnienie

Oxaliplatine patent PL 197 948 – sprawa o unieważnienie

Montelukast patent PL 178 671 – sprawa o unieważnienie, sprawa o ustalenie braku naruszenia, sprawa o naruszenie

Dorzolamide patent PL 176 373 – sprawa o ustalenie braku naruszenia

Esomeprazole patenty: PL 178 994, PL 180 395, PL 180 598 – sprawy o unieważnienie, sprawa o ustalenie braku naruszenia, sprawa o naruszenie

Docetaxel patent PL 173 951 – sprawa o unieważnienie

Drospirenone + Ethynyloestradiol patent PL 199028 – sprawa o naruszenie, sprawa o unieważnienie

Herceptin patent PL202369 – sprawa o unieważnienie

Tiotropium patent PL 209 520 – sprawa o unieważnienie

Clopidogrel + Aetylsalicylicacid patent PL 187 292 – sprawa o unieważnienie

Capecitabine  SPC dla patentu PL 174 100 – sprawa o unieważnienie

Tropenole patent PL 209 520 – sprzeciw

Budesonide + Formeterol patent PL 190 782 – sprawa o unieważnienie

Rituximab patent PL 200 134 – sprawa o unieważnienie

Valsartan + Amlodipine patent PL 194 604 – sprawa o unieważnienie

Kompozycja do inhalacji patent PL/EP1699434 – sprawa o naruszenie