Zakres usług

Znaki towarowe

Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi pomaga swoim klientom we wszelkich sprawach proceduralnych i prawnych dotyczących zgłoszeń, postępowania, sprzeciwów, unieważnień i odwołań dotyczących polskich, europejskich i międzynarodowych znaków towarowych. Ponadto, współpracując z wieloma zagranicznymi kancelariami, reprezentujemy naszych zagranicznych klientów w krajowych sprawach dotyczących ochrony ich znaków towarowych.

Zakres naszych usług z tej dziedziny obejmuje w szczególności:

  • badania zdolności rejestrowej w odniesieniu do Polski, zgłoszeń międzynarodowych i wspólnotowego znaku towarowego (Alicante),
  • opinie odnośnie podobieństwa i identyczności ze znakami wcześniejszymi,
  • składanie zgłoszeń znaków towarowych i nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego,
  • składanie sprzeciwów w przypadku odmowy rejestracji dla zgłoszeń międzynarodowych,
  • utrzymywanie ochrony dla istniejących praw wyłącznych,
  • negocjowanie porozumień w sprawie koegzystencji,
  • czynności procesowe związane z prawem własności przemysłowej i prawem konkurencji oraz odpowiednimi porozumieniami międzynarodowymi (TRIPS).