Aktualności / 2018

Partnerzy uprawnieni do reprezentowania spółki

Chcielibyśmy poinformować, że na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy (Sygn. akt XVI GCo 271/18) z dnia 5 grudnia 2018 roku

pani Anna Grzelak

oraz

pani Joanna Dargiewicz

zostały zawieszone w wykonywaniu prawa do prowadzenia spraw spółki oraz prawa do reprezentowania spółki:

WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy (dalej Spółka).

Partnerami uprawnionymi do reprezentowania Spółki pozostają:

Rafał Witek, Partner Założyciel, adres: witek@wtspatent.pl, patenty

Agnieszka Śnieżko, Partner Założyciel, adres: sniezko@wtspatent.pl, znaki towarowe

Anna Gdula, Partner, adres: gdula@wtspatent.pl, patenty

Anna Rożkowicz, Partner, adres: rozkowicz@wtspatent.pl, patenty

Andrzej Witek, Partner, adres: andrzej@wtspatent.pl, patenty