Aktualności / 2018

Seminarium „Patentability issues in the fields of pharmacy and biotechnology”

W dniach 8-9 maja 2018 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) wraz z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) zorganizował seminarium pt.:„Patentability issues in the fields of pharmacy and biotechnology

Spotkanie rzeczników i ekspertów miało na celu omówienie najnowszych wytycznych i aktualnych problemów związanych z patentowaniem wynalazków z dziedziny farmacji i biotechnologii w Polsce i na świecie.

Pierwszy dzień seminarium odbył sią za drzwiami zamkniętymi i miał charakter roboczego spotkania ekspertów z EPO i UPRP. Eksperci dyskutowali na temat obowiązującej praktyki i metodologii rozpatrywania tego typu zgłoszeń w swoich urzędach.

Otwarte dla szerszej publiczności seminarium odbyło się w dniu 9 maja 2018. Do udziału w nim zostali zaproszeni polscy przedsiębiorcy działający w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej i przedstawiciele uczelni, jednostek naukowo-badawczych i centrów transferu technologii współpracujących z takimi przedsiębiorstwami, a także rzecznicy patentowi dokonujący zgłoszeń patentowych w tych dziedzinach.

Spotkanie otworzyła Prezes UPRP, dr Alicja Adamczak oraz Niels Stevnsborg jako przedstawiciel European Patent Academy i EPO a następnie swoje prezentacje przedstawili, eksperci z EPO Jörg Konter, Giovanni Macchia, eksperci z UPRP Joanna Chylińska, Małgorzata Kozłowska, Ewa Waszkowska, przedstawiciele przemysłu Katarzyna Matusiewicz z firmy Adamed, Jolanta Chlebicka-Dominiak z Legal Counsel oraz rzecznicy patentowi i partnerzy z naszej kancelarii Anna Grzelak i Rafał Witek.

W trakcie spotkania omówione zostały podstawowe kryteria zdolności patentowej stawiane rozwiązaniom z dziedziny biotechnologii i farmacji. Zaprezentowano najnowsze orzecznictwo w zakresie możliwości patentowania tego typu rozwiązań jak również szczegółowo omówiono możliwości uzyskania ochrony dla rozwiązań zastrzeganych jako pierwsze i kolejne zastosowania medyczne w Polsce, Europie i na świecie.

W załączeniu przedstawiamy naszą prezentację.

WTS_presentation

Seminarium stanowiło doskonałą okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, przemysłu, rzecznikami patentowymi oraz ekspertami z EPO i UPRP.

Seminarium prowadzone było w języku angielskim.