Aktualności / 2019

Partner naszej spółki uczestnikiem corocznego zebrania zarządu stowarzyszenie FICPI

Rafał Witek uczestniczył w odbywającym się w dniach 31 marca – 4 kwietnia 2019 roku w Turynie corocznym zebraniu zarządu stowarzyszenia FICPI i reprezentował polską grupę członków tego stowarzyszenia.

FICPI (Federation Internationale des Conseils en Propepriete Intelectuelle) jest międzynarodową organizacją skupiającą rzeczników patentowych wykonujących ten zawód w ramach prywatnych i niezależnych kancelarii.

„Założone ponad 100 lat temu, w 1906 roku, stowarzyszenie FICPI skupia obecnie ponad 5000 członków z ponad 80 krajów i sześciu kontynentów.

Przed jego przyjęciem w poczet członków stowarzyszenia, kandydat do członkostwa w FICPI musi spełnić ustalone wymogi dotyczące jego charakteru, doświadczenia i międzynarodowej reputacji.

Członkowie FICPI reprezentują swoich klientów w sprawach dotyczących: patentów, znaków towarowych i wzorów oraz innych przedmiotów własności intelektualnej na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Klienci członków FICPI stanowią zróżnicowaną grupę, poczynając od osób prywatnych i MŚP po międzynarodowe korporacje przemysłowe, a także uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe oraz inne instytucje, które są zarówno osobami ubiegającymi się o ochronę, jak i osobami trzecimi.

Członkowie FICPI uczestniczą w opracowywaniu i opiniowaniu przepisów i umów dotyczących własności intelektualnej.

FICPI wydaje opinie dotyczące propozycji zmian ustawodawstwa międzynarodowego, regionalnego lub krajowego lub wytycznych praktycznych na podstawie szerokiego spektrum wiedzy i doświadczenia swoich członków będących profesjonalnymi użytkownikami systemu IP.” (na podstawie https://ficpi.org/about-ficpi)

Celem FICPI jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy osób wykonujących zawód rzecznika patentowego w prywatnej praktyce oraz promowanie szkoleń i kształcenia ustawicznego swoich członków oraz innych osób zainteresowanych ochroną własności intelektualnej.

Wszystkich polskich rzeczników patentowych spełniających powyższe warunki i zainteresowanych przystąpieniem do tej organizacji zachęcamy do kontaktu z członkami stowarzyszenia (https://ficpi.org/member-search).