Zakres usług

Patenty i wzory

Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi pomaga swoim klientom we wszelkich sprawach proceduralnych i prawnych dotyczących europejskich, międzynarodowych i polskich zgłoszeń, patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych. Ponadto, współpracując z wieloma zagranicznymi kancelariami, reprezentujemy naszych zagranicznych klientów w krajowych sprawach dotyczących ochrony ich własności przemysłowej.

Zakres naszych usług z tej dziedziny obejmuje w szczególności:

 • badania patentowe w celu ustalenia aktualnego stanu techniki, ustalanie statusu prawnego istniejących zgłoszeń osób trzecich,
 • opinie dotyczące możliwości uzyskania ochrony prawnej dla wskazanych rozwiązań technicznych i oznaczeń, badanie zdolności patentowej i rejestrowej,
 • opinie dotyczące dostępności rynku, ustalanie zakresu istniejących praw wyłącznych osób trzecich,
 • pomoc prawną i techniczną w sprawach związanych z obrotem i udostępnianiem praw wyłącznych i know-how, w szczególności:
  • pomoc w przygotowaniu oferty dla inwestorów,
  • poszukiwanie inwestorów,
  • wycena własności niematerialnej przedsiębiorstwa,
  • udział w negocjacjach
 • pomoc w wyborze optymalnej strategii patentowej,
 • przygotowywanie i weryfikowanie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych,
 • składanie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych w Polsce i za granicą oraz nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego. Zagraniczne zgłoszenia patentowe mogą być składane bezpośrednio jako zagraniczne zgłoszenia krajowe lub regionalne (np. europejskie zgłoszenia patentowe) lub też jako zgłoszenia międzynarodowe w trybie PCT,
 • przygotowywanie uwag o braku zdolności patentowej, sprzeciwów wobec opublikowanych decyzji o udzieleniu patentu oraz wniosków o unieważnienie, prowadzenie odpowiednich postępowań przed UPRP i EPO,
 • uzyskiwanie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (SPC).