Aktualności / 2009

Polska przystąpiła do międzynarodowego systemu rejestracji wzorów przemysłowych

2 lipca 2009 r Polska przystąpiła do Aktu Genewskiego Porozumienia Haskiego. W związku z tym wzory przemysłowe z Polski mogą uzyskać ochronę aż w 56 krajach będących stronami Porozumienia Haskiego.

System Haski ułatwia uzyskanie praw dotyczących wzorów przemysłowych przez złożenie jednego zgłoszenia do międzynarodowego biura WIPO w jednym języku. Ułatwienia dotyczą również zarządzania uzyskanymi prawami i umożliwiają rejestrację zmian, jak i przedłużenia ochrony przez jednolitą procedurę prowadzoną przed międzynarodowym biurem WIPO.

Obecnie stronami Aktu Genewskiego zawartego w 1999 r jest 35 państw. Do Aktu Genewskiego należy również Unia Europejska, która przystąpiła do niego 1 stycznia 2008.