Publikacje

Artykuły

 1. „Badania patentowe – konieczność dla bezpieczeństwa inwestycji przemysłowych czy zbędny wydatek?” (PDF)
 2. „Patenty w biotechnologii” (PDF)
 3. „Wyszehradzki Instytut Patentowy – tańsza i łatwiejsza droga do patentu międzynarodowego” (PDF)   
 4. „Bolar po europejsku – wnioski ze sprawy Astellas vs. Polpharma” (PDF)
 5. „Jak chronić wynalazki w Polsce, Europie i na świecie – podstawowe pojęcia i procedury” (PDF)
 6. „Skrypt dla studentów: Ochrona i komercjalizacja wyników badań uzyskiwanych we współczesnych naukach przyrodniczych” (PDF)
 7. Zdolność patentowa wynalazków biotechnologicznych w Polsce i Europie”  (PDF)
 8. „Czy patentowanie może być niemoralne?” (PDF)
 9. „Pierwszy rok SPC w Polsce – próba podsumowania” (PDF)
 10. „Wywiad z prof. hab. inż. Andrzejem Płucienniczakiem dyrektorem naukowym Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie” (PDF)
 11. Nowelizacja ustawy Prawo właśności przemysłowej (Raport Prawny WTS Nr 1/2020) (PDF)
 12. Zmiany w procedurze cywilnej. Część 1 (Raport Prawny WTS Nr 2/2020) PDF
 13. Sprawa CRISPR/Cas9 przed Europejskim Urzędem Patentowym (Raport Prawny WTS Nr 3/2020) (PDF)
 14. Zmiany w procedurze cywilnej cz. 2 (Raport Prawny WTS Nr 4/2020) (PDF)
 15. Porozumienia typu pay-for-delay w ocenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Raport Prawny WTS Nr 5/2020) (PDF)
 16. Jednolity Sąd Patentowy — przyszłość, która się oddala? (Raport Prawny WTS Nr 6/2020) (PDF)
 17. Czy Jednolity Sąd Patentowy da się uratować? (Raport Prawny WTS Nr 7/2020) (PDF)
 18. Znaki towarowe Unii Europejskiej a Brexit (Raport Prawny WTS Nr 8/2020) (PDF)
 19. Sprawa Pepper: wyłączenia ze zdolności patentowej w opinii Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EPO z 14 maja 2020 r. (Raport Prawny WTS Nr 9/2020) (PDF)
 20. Deponowanie materiałów biologicznych (Raport Prawny WTS Nr 10/2020) (PDF)
 21. Warunki uzyskania SPC – orzeczenie TSUE w sprawie Royalty Pharma (Raport Prawny WTS Nr 11/2020) (PDF)
 22. Wyrok TSUE w sprawie Santen- nowe zastosowania terapeutyczne produktów leczniczych a możliwość uzyskania SPC (Raport Prawny WTS Nr 12/2020) (PDF)
 23. Roszczenie twórcy wynalazku pracowniczego o podwyższenie wynagrodzenia (Raport Prawny WTS Nr 13/2020) (PDF)