Publikacje

Patenty bez tajemnic

Prezentujemy Państwu cykl wpisów, w którym chcemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą na temat prawa własności przemysłowej w przystępny i klarowny sposób. Niniejsze teksty mają stanowić swoistą bazę informacji dla Klientów — ich celem jest wyposażenie Państwa w pewne podstawowe narzędzia, dzięki którym poruszanie się pośród zagadnień, jakimi się zajmujemy, będzie dla Państwa łatwe i komfortowe. 

 1. Nowość wynalazku (Patenty bez tajemnic Nr 1/2020)
 2. Poziom wynalazczy (Patenty bez tajemnic Nr 2/2020)
 3. Przemysłowa stosowalność (Patenty bez tajemnic Nr 3/2020)
 4. Rozwiązania niepodlegające opatentowaniu cz. 1 (Patenty bez tajemnic Nr 4/2020)
 5. Rozwiązania niepodlegające opatentowaniu cz. 2 (Patenty bez tajemnic Nr 5/2020)
 6. Rodzaje procedur dotyczących zgłoszeń patentowych (Patenty bez tajemnic Nr 6/2020)
 7. Dodatkowe prawo ochronne (SPC) (Patenty bez tajemnic Nr 7/2020)
 8. Postępowanie przed UPSTO. Tymczasowe zgłoszenie patentowe (Patenty bez tajemnic Nr 8/2020)
 9. Postępowanie przed UPSTO – kontynuacja częściowa zgłoszeń patentowych (Patenty bez tajemnic Nr 9/2020)
 10. Postępowanie przed UPSTO – wniosek o kontynuowanie badania (RCE) (Patenty bez tajemnic Nr 10/2020)
 11. Ograniczenia praw z patentu: licencje przymusowe w prawie polskim (Patenty bez tajemnic Nr 11/2020)
 12. Dozwolony użytek cudzych wynalazków (ograniczenia praw z patentów) (Patenty bez tajemnic Nr 1/2021)
 13. Rozszerzenie zakresu prawa z patentu: art. 64 i 65 PWP (Patenty bez tajemnic Nr 2/2021)
 14. Licencje patentowe (Patenty bez tajemnic Nr 3/2021)